Friday, September 25, 2009

Chaos Theory யும் தண்ணீர் குடித்தலும்!

Chaos Theory - தசாவதாரம் படத்தின் மூலம் நம் மக்களுக்கு மிக அறிமுகமான ஒரு சொற்றொடர். இது கணித துறையைச் சார்ந்த ஒரு சொற்றொடர். இதனைப் பல காலங்களுக்கு முன்பே எழுத்தாளர் சுஜாதா, தமிழ் கூறும் நல்லுகத்திற்கு அறிமுகப் படுத்தி இருக்கிறார். Chaos theory ஐ விளக்கத் தேவைப்படும் மற்றொரு சொற்றொடர் Butterfly Effect. Butterfly Effect என்பது ஒரு சிக்கலான system தில் ஆரம்பத்தில் ஏற்படும் சிறு மாறுதல்கள், அதன் விளைவில் பெரிய மாறுதல்களை ஏற்படுத்தும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மலை உச்சியில் வைக்கப்படும் ஒரு சிறு பந்தின் இயக்கத்தின் ஆரம்பத்தில் ஏற்படும் சிறு மாறுதல், அப்பந்து வடக்கே செல்லுமா ,தெற்கே செல்லுமா என்று அது செல்லும் இடத்தையே தீர்மானிக்கும்்.

இதே Butterfly Effect ஐ நாம், நம் உலக வாழ்விற்கும் apply பண்ணலாம். ஏனென்றால் நம் உலகைப்போல ஒரு சிக்கலான system வேறு எதுவும் கிடையாது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கணவன் அலுவலகம் செல்கிறான். எப்பொழுதும் அவன் தன் மனைவியையும் தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்று அவள் அலுவலகத்தில் விட்டு விட்டுச் செல்வது வழக்கம். ஆனால் அந்தக் குறிப்பிட்ட நாளில் அவன் மனைவிக்கு உடல்நலம் சரியில்லை. அதனால் அவள் அலுவலகம் செல்லவில்லை. அதனால் அவன் மட்டும் அலுவலகம் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை. அவன் கிளம்பும் போது அவன் சிறு குழந்தை, தன்னை சிறிது தூரம் வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லக் கேட்கிறது. அலுவலகம் செல்ல நேரம் ஆகி விட்டபடியால் அவன் அதை மறுத்து, காலணியை அணிந்து வாகனத்தில் செல்கிறான். இன்று அவன் மனைவி உடன் வராத காரணத்தால், அவன் வேறு வழியில் செல்கிறான். செல்லும் வழியில் ஒரு பேருந்துடன் மோதிப் பயங்கர விபத்தில் சிக்குகிறான்.

இப்பொழுது மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிகளைச் சற்றுப் பின்னோக்கிப் பார்ப்போம். இன்று அவன் மனைவிக்கு உடல் நலம் சரியாக இருந்து அவனுடன் அலுவலகம் வந்த்திருந்தாலோ அல்லது அவன் குழந்தையின் விருப்பப்படி சிறிது தூரம் அழைத்துச் சென்றிருந்தாலோ அல்லது இன்னும் குறைந்த பட்சம், காலணியைத் தேடும் போது சிறிது கால விரயம் ஆயிருந்தாலோ, அவன் அந்தப் பேருந்துடன் விபத்தில் சிக்கி இருக்கமாட்டான்.

ஆக உலகின் ஒரு கோடியில் இருக்கும், ஒரு சிறு குடும்பத்தில் நடக்கும் சிறு எண்ணிக்கையிலான இத்தனை நிகழ்வுகளே ஒன்றுடன் ஒன்று மிக நெருங்கியத் தொடர்பு கொண்டிருக்கும்போது, இந்த அண்ட சராசரமானது எவ்வளவு சிக்கலான நிகழ்வுகளைக் கொண்டது. அதன் ஒரு கோடியில் நடக்கும் ஏதேனும் ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி, அதன் மறு கோடியில் மிகப் பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. இதையே Butterfly Effect என்று கூறலாம்.

பொதுவாக நம் குடும்பங்களில் வெளியே செல்லும் போது, ஏதேனும் தடுக்கி விட்டால் சிறுது நேரம் அமர்ந்து தண்ணீர் குடித்துவிட்டுச் செல் என்பார்கள். இதுவே Butterfly Effect தான். இப்படிச் சிறிது கால விரயம் ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அவருக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகளைத் தடுப்பதே இதன் நோக்கம்.

சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள், கோவலன் மதுரைக்கு வரும்போது, வழியில் உள்ள கொடிகள் அசைந்து, நீ மதுரைக்கு வராதே என்று குறிப்பால் உணர்த்தியதகக் கூறுவார். அவன் அக்குறிப்பை உணராமல் வந்ததாலே உயிரை இழந்தான். மதுரை எரிந்தது.

ஆக நம் முன்னோர்கள் Butterfly Effect ஐப் பற்றி முன்பே அறிந்திருந்தார்களா? அப்படியே அவர்கள் Butterfly Effect ஐப் பற்றி அறிந்திருந்தார்கள் என்று கொள்வோம் என்றாலும், ஒருவருக்கு ஏற்படும் தடங்கல்கள், அவருக்குப் பின்னால் ஏற்ப்படும் ஆபத்துகளைப் பற்றி முன்பே உணர்த்துகின்றன என்று எப்படி நம்புவது? அப்படி இல்லை என்றால் தடங்களின் போது தண்ணீர் குடிப்பது, கால விரயம் ஏற்படுத்துவது அனைத்தும் அர்த்தமற்றதாகும்.

சரி நீ தடங்கல்களின்் போது தண்ணீர் குடிப்பாயா என்று கேட்க்குரீர்களா? இந்தப் பதிவை, பதிவு செய்வதற்கு Enter key ஐத் தட்டும் போது, ஒரு கொசுவானது Enter key தட்டும் விரலில் கடித்துவிட்டது. பிறகு தண்ணீர் குடித்துச் சிறுது நேரத்திற்குப்் பிறகே இப்பதிவைப் பதிந்தேன்!. என்ன பண்ணுவது பல காலப் பழக்கம், சில காலப் பகுத்தறிவால் மாறிவிடவாப் போகிறது!. அதற்கு இன்னும் சிறிது காலம் ஆகும்!.

P.S:
One of my friend Prakash arose a question that, your title contains Chaos theory but you continued your post only with "Butterfly Effect" . you haven't explained the relationship b/w Chaos theory and Butterfly Effect.

I think he is correct. i haven't explained properly the relationship b/w Chaos theory and Butterfly Effect. so here with i attached what i have replied him.

Chaos theory studies the behavior of dynamical system that are highly sensitive to initial conditions. That sensitivity is called "Butterfly Effect".

K, in the ball example you can map the ball to the dynamic system, that is highly sensitive to the initial conditions like air flow direction, from which side it is pushed,etc those are decides the ball's flowing direction.

So here,

Ball - dynamic system

Air flow, pushing direction,etc.. - Butterfly Effect.

Here Chaos theory studies the effect of "Butterfly Effect" on the "dynamic system" means, "airflow,pushing direction" on "the ball ".

It would have been better if i briefly mapped the world, actions in the world,chaos theory and butterfly effect.
K i will do little more study and correct those mistakes.

3 comments:

madu said...

I have another perception in this. You cannot control the world system by delaying a single event. Sometimes it may lead to chaos.

Even in your case, think that particular bus delayed due to some reason then that guy could met an accident even he delayed a bit. In some other cases,if the victim could departed early he did not meet the accident.

Haripandi Rengasamy said...

I haven't told that delaying may protect you from chaos. I am just co-relate our custom with chaos theory. What you told also may happen. Some times delaying also may can cause chaos. But my point is every thing in this world is related to each other.

P.S: One more example for chaos theory is 12B movie ;)

JDK said...

yappa dei...unakku velai illa'nnu theriyudhu athukaaga ippadiya. Vendaam naan azhuthuruvaen.:)